Số kí hiệu Số: 2071/QĐ-CT
Trích yếu Quyết định Về việc đổi tên Hội Hữu nghị Vĩnh Phúc thành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc và phê duyệt Điều lệ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 17/10/2011
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm