Số kí hiệu 22/2008/QH12
Trích yếu Luật Cán bộ, Công chức số 22/2008/QH12
Loại văn bản
Ngày ban hành 13/11/2008
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm