Số kí hiệu 58/2010/QH12
Trích yếu Luật Viên chức số 58/2010/QH12
Loại văn bản
Ngày ban hành 15/11/2010
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm