Số kí hiệu 55/2005/QH11
Trích yếu Luật phòng chống tham nhũng năm 2005
Loại văn bản
Ngày ban hành 13/06/2012
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm