Số kí hiệu 79/QĐ-TTg
Trích yếu Quyết định ban hành quy chế quản lý nhà nước vê thông tin đối ngoại
Loại văn bản
Ngày ban hành 30/11/2010
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm