Số kí hiệu 208/QĐ-TTg
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC NGOẠI GIAO VĂN HÓA ĐẾN NĂM 2020
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 14/02/2011
Cơ quan ban hành
  • chính phủ
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
  • Thủ tướng chính phủ
Tập tin đính kèm