Số kí hiệu 02/2013/TT-BNG
Trích yếu THÔNG TƯ 02 HƯỚNG DẪN VIỆC CẤP, GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ VÀ CẤP CÔNG HÀM ĐỀ NGHỊ CẤP THỊ THỰC
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 26/09/2013
Cơ quan ban hành
  • Bộ Ngoại giao
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 26/09/2013
Người kí
Chức danh
  • Bộ Trưởng
Tập tin đính kèm