Số kí hiệu 30c/NQ-CP
Trích yếu Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chương trình tổng thể CCHCNN giai đoạn 2011-2020
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 08/11/2011
Cơ quan ban hành
  • chính phủ
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 08/11/2011
Người kí
Chức danh
  • Thủ tướng chính phủ
Tập tin đính kèm