Số kí hiệu Số: 14 /BC-TT
Trích yếu Báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2018
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 20/06/2018
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 20/06/2018
Người kí
  • Nguyễn Đức Thành
Chức danh
  • Giám đốc Trung tâm
Tập tin đính kèm