Số kí hiệu 124-QĐ/TW
Trích yếu VỀ GIÁM SÁT CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM, CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ NHÂN DÂN ĐỐI VỚI VIỆC TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CÁN BỘ CHỦ CHỐT VÀ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN
Loại văn bản Quy định
Ngày ban hành 12/02/2018
Cơ quan ban hành
  • BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 12/02/2018
Người kí
  • Trần Quốc Vượng
Chức danh
  • Thường trực Ban Bí thư
Tập tin đính kèm