Số kí hiệu 8268/KH-UBND
Trích yếu V/v Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số -NQ/TW ngày 19/5/2018 của BCH TW khoá XII và KH số 105-KH/TU ngày 10/8/2018 cuat BTV Tỉnh uỷ về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 24/10/2018
Cơ quan ban hành
  • UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 24/10/2018
Người kí
  • Nguyễn Văn Trì
Chức danh
  • Chủ tịch UBND tỉnh
Tập tin đính kèm