Số kí hiệu Số 49 - KH/TU
Trích yếu Kế hoạch thực hiện Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 25/04/2017
Cơ quan ban hành
  • Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 25/04/2017
Người kí
  • Trần Văn Vinh
Chức danh
  • Phó bí thư tỉnh ủy
Tập tin đính kèm