Số kí hiệu 351/KH-SNgV
Trích yếu Kế hoạch về chương trình hành động thực hiện Kết luận số 10 - KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW3 khó 10 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống, tham nhũng, lãng phí "
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 09/06/2017
Cơ quan ban hành
  • Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 09/06/2017
Người kí
  • Đỗ Thị Kim Dung
Chức danh
  • Giám đốc Sở
Tập tin đính kèm