Số kí hiệu 181/UBND-TH1
Trích yếu V/v thực hiện Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của TTCP quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính NN.
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 08/01/2019
Cơ quan ban hành
  • UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 08/01/2019
Người kí
  • Bùi Hồng Đô
Chức danh
  • Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm