Số kí hiệu 2259/UBND-TH2
Trích yếu V/v kế hoạch hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Chungcheeongbuk Hàn Quốc năm 2019.
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 05/04/2019
Cơ quan ban hành
  • UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 05/04/2019
Người kí
  • Lê Duy Thành
Chức danh
  • Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm