Số kí hiệu 134-KH/TU
Trích yếu V/v Kế hoạch thực hiện két luận số 45-KL/TW ngày 01-0202019 của Ban Bí thư TW Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2019 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn GT đương bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 06/05/2019
Cơ quan ban hành
  • Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 06/05/2019
Người kí
  • Trần Văn Vinh
Chức danh
  • Phó bí thư tỉnh ủy
Tập tin đính kèm