Số kí hiệu Số: 28 -KH/ĐU
Trích yếu Kế hoạch Tổ chức tham gia cuộc thi tìm hiểu Bác Hồ với Vĩnh Phúc và Vĩnh Phúc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 28/05/2019
Cơ quan ban hành
  • Đảng ủy Sở Ngoại vụ
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 28/05/2019
Người kí
Chức danh
  • Phó Bí thư Đảng ủy
Tập tin đính kèm