Số kí hiệu 4150/UBND-TH2
Trích yếu Về việc Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BNV và 02/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ.
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 06/06/2019
Cơ quan ban hành
  • Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 06/06/2019
Người kí
  • Nguyễn Tiến Hạnh
Chức danh
  • Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Tập tin đính kèm