Số kí hiệu 1188/UB-PA
Trích yếu Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác vận dộng viện trợ PCPNN giai đoạn 2019-2025
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 11/11/2019
Cơ quan ban hành
  • chính phủ
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 11/11/2019
Người kí
  • Phạm Bình Minh
Chức danh
  • Phó Thủ tướng
Tập tin đính kèm