Số kí hiệu 101/KH-BVSTBPN
Trích yếu V/v Kế hoạch Truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực Chính trị hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 bâu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 23/08/2019
Cơ quan ban hành
  • Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 23/08/2019
Người kí
  • Nguyễn Việt Phương
Chức danh
  • Phó Trưởng ban - Giám đốc Sở Lao động Thương binh xã hội
Tập tin đính kèm