Số kí hiệu 17/KH-SNGV
Trích yếu Kế hoach kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 14/01/2020
Cơ quan ban hành
  • Sở Ngoại vụ Vĩnh Phúc
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 14/01/2020
Người kí
  • Nguyễn Việt Hưng
Chức danh
  • Q. Giám đốc
Tập tin đính kèm