Số kí hiệu 622/UBND-TH2
Trích yếu V/v sử dụng thuật ngữ về di cư quốc tế trong tiếp xúc, trao đổi thông tin đối ngoại.
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 07/02/2020
Cơ quan ban hành
  • Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 07/02/2020
Người kí
  • Nguyễn Tiến Hạnh
Chức danh
  • Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm