Số kí hiệu 2057-TB/TU
Trích yếu V/v Thông báo kết luận của BTV Tỉnh ủy về thưc hiện các biện pháp phòng, chống dịch bênh Covid -19
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 25/02/2020
Cơ quan ban hành
  • TL.Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 25/02/2020
Người kí
  • Trần Quốc Huy
Chức danh
  • Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Tập tin đính kèm