Số kí hiệu 02/QĐ-SNGV
Trích yếu Quyết định V/v Công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2019
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 14/01/2020
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 14/02/2020
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm