Số kí hiệu 52/2019/QH14
Trích yếu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
Loại văn bản Luật
Ngày ban hành 25/11/2019
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 01/07/2020
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm