Số kí hiệu 47/2019/QH14
Trích yếu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương
Loại văn bản Luật
Ngày ban hành 22/11/2019
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 01/07/2020
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm