Số kí hiệu 70-KL/TW
Trích yếu Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 09/03/2020
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 09/03/2020
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm