Số kí hiệu 155/BC-UBND
Trích yếu Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 24/06/2020
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 24/06/2020
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm