Số kí hiệu 125/KH-UBND.
Trích yếu Kế hoạch thực hiện Kết luận 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục các tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế đất nước
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 20/07/2020
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 20/07/2020
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm