Số kí hiệu 130/KH-UBND.
Trích yếu Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 29/07/2020
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 29/07/2020
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm