Số kí hiệu 434/KH-SNgV
Trích yếu Kế hoạch ứng dụng CNTT, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025 và năm 2021
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 20/11/2020
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 20/11/2020
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm