Số kí hiệu 21/KH-SNgV
Trích yếu Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 19/01/2021
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 19/01/2021
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm