Số kí hiệu 57/2014/QH13
Trích yếu Luật tổ chức Quốc hội
Loại văn bản Luật
Ngày ban hành 20/11/2014
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 01/01/2016
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm