Số kí hiệu 77/2015/QH13
Trích yếu luật tổ chức chính quyền địa phương
Loại văn bản Luật
Ngày ban hành 19/06/2015
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 19/06/2015
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm