Số kí hiệu 65/2020/QH14
Trích yếu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Quốc hội
Loại văn bản Luật
Ngày ban hành 19/06/2020
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 19/06/2020
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm