Số kí hiệu 3890/UBND-NN1
Trích yếu V/v tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 22/05/2021
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 22/05/2021
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm