Số kí hiệu 24/QĐ-SNgV
Trích yếu Quyết định v/v thành lập Đoàn kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với các Phòng, Trung tâm thuộc Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 27/05/2021
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 27/05/2021
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm