Số kí hiệu 24/BC-SNgV
Trích yếu Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 04/06/2021
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 04/06/2021
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm