Số kí hiệu 566-CV/TU
Trích yếu Về triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 18/06/2021
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm