Số kí hiệu 64/2021/NĐ-CP
Trích yếu Nghị định về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 30/06/2021
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 01/07/2021
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm