Số kí hiệu 224/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến kiến thức và đào tạo nguồn nhân lực về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 26/08/2021
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 26/08/2021
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm