Số kí hiệu 82/NQ-CP
Trích yếu Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 26/05/2020
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 26/05/2020
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm