Số kí hiệu 116/KH-UBND
Trích yếu Triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 09/07/2020
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 09/07/2020
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm