Số kí hiệu 03/2021/TT-BNG
Trích yếu Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đối ngoại của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 28/10/2021
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 12/12/2021
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm