Số kí hiệu 13/2021/TT-BNNPTNT
Trích yếu Thông tư quy định đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 27/10/2021
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 10/12/2021
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm