Số kí hiệu 46/2022/KH-SNgV
Trích yếu KẾ HOẠCH Truyền thông về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Ngoại vụ năm 2022
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 21/01/2022
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 21/01/2022
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm