Số kí hiệu 33/2021/QĐ-TTg
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và ngườ sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID - 19
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 06/11/2021
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 06/11/2021
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm