Số kí hiệu 355/BC-UBND
Trích yếu BÁO CÁO tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế xã hội năm 2021, nhieemj vụ, giải pháp trọng tâm nă, 2022
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 24/12/2021
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm