Số kí hiệu 96/QĐ-TTg
Trích yếu QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống gia đình đến năm 2030
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 19/01/2022
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 19/01/2022
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm