Số kí hiệu 73-KH/TU
Trích yếu Kế Hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về công tác tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới trong tlnh hInh mới
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 23/03/2022
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 23/03/2022
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm